Ogłoszenia



ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zakup materiałów konferencyjnych  w ramach projektu pn.: „Udany start z UNI 2”


Terminy:

Składanie ofert: 2011-05-18 10:00:00
Otwarcie ofert:  2011-05-18 10:30:00


ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę cateringu podczas konferencji podsumowującej projekt pn.:„Udany start z UNI 2”


Terminy:

Składanie ofert: 2011-05-13 10:00:00
Otwarcie ofert:  2011-05-13 10:30:00



ZAPYTANIE OFERTOWE

na catering podczas szkoleń w ramach projektu pn.:

„Udany start z UNI 2”


Terminy:

Składanie ofert: 2011-03-14 10:00:00
Otwarcie ofert:  2011-03-14 10:30:00
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na catering podczas warsztatów w ramach projektu pn.: 

„Udany start z UNI 2”


Terminy:

Składanie ofert: 2011-03-14 10:00:00
Otwarcie ofert:  2011-03-14 10:30:00
 

II Uszczegółowienie zapytania ofertowego dotyczącego materiałów szkoleniowych:

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi uszczegółowienia materiałów szkoleniowych, przedstawiamy poniżej dodatkowe informacje:

  • Studious A4  - 70-kartkowy blok A4, z dobranym kolorystycznie automatycznym długopisem (czarny wkład). Okładka z PP. Wymiary: 29, 7x25, 5x0, 8 CM.

  • Ringolor MO7387 - czarny, matowy, plastikowy, automatyczny długopis z kontrastowymi, metalicznymi kolorowymi obręczami. Niebieski wkład. Wymiary 13,8x1,5x1,5

Dodatkowa informacja dotycząca specyfikacji materiałów szkoleniowych

Uszczegółowienie dotyczące notatnika A4:

70-kartkowy blok A4 z dobranym kolorystycznie automatycznym długopisem. Okładka PP.

Dodatkowo czarny, matowy, plastikowy, automatyczny długopis z kontrastowymi metalicznymi kolorowymi obręczami.

Na wszystkich materiałach logo Kapitał Ludzki, AIP UO, UO, Unia Europejska przesłanych drogą mailową do 

Wykonawcy. Opis „Projekt „Udany start z UNI 2” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego” na materiałach szkoleniowych, na których jest odpowiednia ilości miejsca na 

zamieszczenie opisu.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zakup materiałów szkoleniowych  w ramach projektu

pn.: „Udany start z UNI 2”


Terminy:

Składanie ofert: 2011-02-25 10:00:00
Otwarcie ofert:  2011-02-25 10:30:00
 



Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na niniejsze zadanie zostaje unieważnione z uwagi, iż postępowanie obarczone jest wadą.

Zamawiający informuje ponadto, że w najbliższym czasie ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia i zaprasza do wzięcia w nim udziału wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w unieważnionym zapytaniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na catering podczas warsztatów w ramach projektu pn.: „Udany start z UNI 2”


Terminy:
Składanie ofert: 2011-02-25 10:00:00
Otwarcie ofert:  2011-02-25 10:30:00
 

Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na niniejsze zadanie zostaje unieważnione z uwagi, iż postępowanie obarczone jest wadą.

Zamawiający informuje ponadto, że w najbliższym czasie ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia i zaprasza do wzięcia w nim udziału wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w unieważnionym zapytaniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na catering podczas szkoleń w ramach projektu pn.:„Udany start z UNI 2”


Terminy:
Składanie ofert: 2011-02-25 10:00:00
Otwarcie ofert:  2011-02-25 10:30:00
 


ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup materiałów szkoleniowych w ramach projektu

Terminy:

Składanie ofert:  2010-11-15  10:00:00
Otwarcie   ofert: 2010-11-15  10:30:00
 
Załączniki:



ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację wydruku materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu pn.: „Udany start z UNI 2”

Terminy:

Składanie ofert: 2010-10-22 10:00:00
Otwarcie ofert:  2010-10-22 10:30:00
 
Załączniki:







Projekt pn. "Udany start z UNI 2" realizowany przez Uniwersytet Opolski, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
dol